Online Erbjudande 

Online -erbjudande:

Den mentala tallriksmodellen


Har du provat olika sätt att begränsa ditt kostintag men aldrig fått det att fungera på lång sikt? Minskar du dina matportioner under några veckor men faller tillbaka i ditt gamla ätbeteende när ”livet kommer emellan” och det inte blir som planerat?


De flesta av oss dämpar våra känslor med mat. Vi äter när vi är glada, ledsna, trötta, stressade eller har tråkigt. I programmet ”Den mentala tallriksmodellen” får du hjälp att se över vilka tankar och känslor som är grundorsaken till detta mönster. Du får hjälp att medvetandegöra dina egna tankefällor och begränsande tankar genom olika övningar och digitala samtal. Detta leder till att du enklare kan ta beslut som gynnar dina vanor i rätt riktning.

“Hitta dina mentala hinder – och skapa din framtid med nya dagliga rutiner.

Innehåll i online-erbjudandet:

  • Hunger och sug
  • Tankarna bakom suget – hur du identifierar dina tankefällor
  • Mindful eating/mindless eating? (medvetet ätande/att äta på autopilot)
  • Vad triggar dig att äta för mycket eller på impuls?
  • Känsloätande
  • Dina inre kritiska röster och dess lögner
  • Tankar, känslor och handlingar hänger ihop
  • Strategier för problemlösning
  • Mikrovanornas kraftfulla effekt


Support varannan vecka

Eftersom det tar tid att förankra nya vanor, sträcker sig programmet över 6 eller 12 månader. Varje månad får du ett coachande samtal via videosamtal eller telefon samt en skriftlig hemuppgift med feedback via mail. Vi har således kontakt varannan vecka.
Helena Grandell