Kostrådgivning

Kost & hälsa
Medvetet ätande (Mindful eating)

Dina kostvanor har stor betydelse för hur du mår och presterar i vardagen.

Oregelbundna matvanor leder till minskad koncentration, ökad trötthet samt ett ökat sug efter sötsaker.

Vilken är din relation till mat? Väljer du medvetet vad du ska äta eller äter du på autopilot när du blir bjuden på något, medan du lagar middagen eller när barnen har lämnat kvar rester av mat på sina tallrikar?

Medvetet ätande handlar om att bli mer medveten om hur tankar, känslor och impulser påverkar dig. Du tränar på att förstå varför, när, var, vad och hur du äter. Du lär dig även hur dina vanor styr dig och hur du kan bryta dina ovanor.

 

Beteendeförändring för livet - den mentala tallriksmodellen

Genom en överviktsoperation får du hjälp att rent fysiskt kunna begränsa dina matportioner och din hunger, men dina tankar och känslor kring mat kvarstår. För att få en bestående beteendeförändring för livet behöver du därför arbeta parallellt med dina tankar och inlärda beteendemönster, tankarna bakom suget och hur du hanterar dina känslor.

De flesta av oss äter av andra orsaker än hunger. Vi äter när vi är glada och vill belöna oss, när vi är trötta, stressade, ledsna, irriterade eller bara helt enkelt för att vi blir bjudna på något. Genom att medvetandegöra vårt eget beteende kan vi lättare lära oss att agera annorlunda.

Dietistkompetens erbjuder samarbeten på 6 månader eller 12 månader.


FODMAP - En behandlingsmetod med mycket god effekt

Att ha långvariga mag- och tarmproblem upplevs ofta som socialt begränsande. Många beskriver FODMAP-behandlingen som att ”de fått sitt normala liv tillbaka”. Kostbehandlingen innebär att du minskar intaget av kolhydrater som jäser lätt i tarmen, vilket leder till minskad smärta, gaser och uppblåsthet. Resultat från studier visar att behandlingen hjälper cirka 75 procent av personer med IBS. Vissa blir bättre direkt, medan det tar längre tid för andra. Resultaten beror på hur stor del av symtomen som hänger ihop med kost, stress och ätbeteende. Därför rekommenderas att samtidigt arbeta med stresshantering och alltid i samråd med dietist på grund av risk för näringsbrist.