Mental träning

Mental träning - stärk dina mentala musklerVad är mental träning?

Många tror att mental träning bara är för idrottare som vill prestera. Men mental träning är minst lika viktigt om du vill göra andra förändringar i livet. Precis som att träna dina fysiska muskler behöver du träna dina mentala muskler. Det gör att du lättare kan tänka rätt tankar och utnyttja de resurser du redan har.


Genom mental träning kan du lära dig att kontrollera och påverka ditt inre sinnestillstånd (tankar, känslor, impulser och handlingar) oavsett yttre omständigheter.

 

Du tränar även din hjärna att i större utsträckning tänka tankar som gynnar dig och som ger dig positiva känslor som glädje, lugn, medkänsla, empati, tacksamhet, nyfikenhet och kreativitet. Detta i sin tur gör att lättare kan ta medvetna beslut och handla därefter.


“Den viktigaste insikten du kan få i ditt liv är förståelsen för vem du är, innerst inne, dina tankemönster, sanningar och de övertygelser du har om dig själv. När du klargjort dessa börjar den riktiga resan mot en hållbar förändring.”  - Helena Grandell, samtalscoach på Dietistkompetens.

“Vi tänker ca 65 000 tankar per dag varav 75% är negativa .”

Varför tänker vi negativa tankar?

Människans förmåga att identifiera och fokusera på problem, hot och hinder är fem gånger starkare än att se lösningar. Detta beror på att vår hjärna är programmerad att registrera faror och inte har utvecklats vidare sedan vi levde på stenåldern. De som hade förmågan att förutse hot och faror var helt enkelt de som överlevde.

 

Vi behöver därför lära oss att tänka annorlunda för att inte fastna i negativa tankar när vi gör livsstilsförändringar. 

 

Dina inre kritiska röster

Har du självkritiska tankar om att du inte presterar tillräckligt bra?

Att du inte kan hålla dig till det matschema du bestämt dig för att följa?

Dömer du dig själv för att du inte kommer i väg och tränar efter jobbet?

Skjuter du upp viktiga förändringar du vet att du behöver göra för att det känns som att du inte har tid?


Om du känner igen dig själv är du helt normal. Alla har vi kritiska negativa tankar om oss själva.

Dina tankar saboterar dock konstant din potential både vad gäller dina prestationer och din inre lycka. Med olika övningar i mental träning kan du ändra på detta. 


Exempel på tankefällor:

Måste-Borde-tänkande: Du sätter orealistiska krav på dig själv, kopplat till en känsla av att du ”måste” eller ”borde”vissa saker. Det leder till skuldkänslor när du inte kan leva upp till dina egna regler.

Svart-vitt-tänkande: Du ser allt som svart eller vitt. Antingen är det perfekt eller så är det värdelöst. Om det inte blir helt som du tänkt dig, kan du lika gärna strunta i att göra det.

Känslotänkande: Att blanda ihop hur saker känns och hur saker verkligen är. Du antar att de känslor du har är samma sak som verkligheten.

6 veckors intensivkurs i att stärka dina mentala muskler

Forskning visar att du med bara 6 veckors träning kan lära dig att tysta dina inre kritiker och genomskåda dina egna tankefällor. Detta leder till att du blir bättre på att ta medvetna beslut. Detta kommer även att leda till att du blir gladare, lugnare och har mer energi i vardagen.


Programmet är framtaget av Shirzad Chamine och hans forskning och hjälper dig bygga upp nya nervbanor i din hjärna i takt med att du inför nya vanor i din vardag.

Programmet bygger på egen daglig träning i en app samt reflekterande coachande samtal ca 15 minuter per vecka.